Kategorie
D+

Lepiej rozumieć kryzys COVID19

Nawet bez pandemii, wiele procesów gospodarczych wymaga pozyskiwania nowych źródeł danych. Badania internetowe stosuje się do badań płac, praktyk zarządczych, czy postaw obywatelskich.

W obliczu pandemii, wiele zespołów w poszczególnych krajach i grup międzynarodowych próbowało dostarczyć bieżących danych o sytuacji na rynku pracy. Nowe źródła danych to na przykład tzw. nowcasting na podstawie Google search, dane wygenerowane w obiegu tzw. ekonomii współdzielenia (platformy ofert pracy, aplikacje do zatrudniania, zakupów usług, itp) oraz internetowe badania ankietowe.

Na tle badań z innych krajów,  w Polsce na temat konsekwencji zamrożenia gospodarki nadal wiadomo bardzo niewiele.

Badanie D+ wyróżnia się na tle międzynarodowym

  • bardzo liczną próbą (20 tys. uczestników badania!),
  • możliwością pytania o bieżącą sytuację tych samych osób (tj. obserwowania zmiany sytuacji u uczestników badania, co jest bardziej informatywne niż porównywanie rozłącznych grup osób z kolejnych fal badania),
  • oraz innowacyjną metodą statystyczną zapewniania porównywalności wyników badania D+ z reprezentatywną próbą badań ankietowych GUS.

Nowcasting na podstawie Google search

Ta metoda polega na obserwowaniu zmian w trendach wyszukiwanych słów, np. „jak zarejestrować się po zasiłek dla bezrobotnych”. Wykorzystując np. zróżnicowanie obostrzeń związanych z pandemią wnioskuje się o zmianach zarówno po stronie firm jak i gospodarstw domowych. Większość tych badań dopiero powstaje, dostępne są jedynie wstępne wyniki, bo metoda jest bardzo nowa. Dla USA badania takie wykonali E. Kong i D. Prinz oraz Wei-Fong Pan, a dla UE M. Wolski i P. Wruuck.

Platformy

W platformach takich jak Uber, Pyszne czy Pracuj.pl na bieżąco można obserwować pewne specyficzne segmenty rynku pracy, zmiany w popycie na pracę oraz w zapotrzebowaniu na pracowników. Wiele z tych danych odnosi się do sytuacji w USA, lecz dostępne są także wyniki dla Austrii, Szwajcarii, Rosji (tu oraz tu) oraz Szwecji. W ujęciu międzynarodowym pracują nad tym  Y. Gao i E. Lazarova. W podobny sposób wykorzystuje się dane z kont w bankach oraz odusługodawców płatności elektronicznych by w czasie rzeczywistym i precyzyjnie obserwować wzorcach konsumpcji gospodarstw domowych.

Trackery

Raj Chetty i 20 osobowy zespół The Opportunity Insights Team połączyli na poziomie gmin  dane o zakupach konsumenckich, biznesowych, ofertach pracy, szkołach oraz działalności banków, by na bieżąco udostępniać dane o stanie aktywności gospodarczej w USA: TrackTheRecovery.Org

Internetowe badania ankietowe osób

Internetowe badania ankietowe osób. Realizowane są w ok. 30 krajach świata. Finansują je banki centralne, agendy rządowe lub instytucje międzynarodowe (np. Eurofund). Uczestnicy rekrutowani są w tzw. panelach internetowych (Qualtrics, YouGov, GoogleConsumerSurvey, itp.) lub poprzez media społecznościowe i najczęściej uczestniczą tylko w jednej fali badania. Próba to najczęściej ok 1-4 tys. osób dla danego kraju

Internetowe badania ankietowe firm

Część naukowców, korzystając z licznej bazy kontaktowej sponsorów uczelni oraz związków pracodawców, przeprowadza także badania tendencji dotyczących zatrudnienia w środowisku przedsiębiorców

Dodaj komentarz