Kategorie
D+

Wypłaciliśmy nagrody

W pierwszej fali DIAGNOZA.plus wzięło udział ponad 11 500 osób. Wszystkim bardzo dziękujemy. Poniżej mała ilustracja jak bardzo dziękujemy: wypłacliśmy już wszystkie nagrody, czekają w mailu, ponizej zdjęcie (zanonimizowane!) z małym wyimkiem listy z potwierdzeniami przelewów.

Dziękujemy i prosimy o więcej!

Kategorie
D+

Praca z domu nie dla wszystkich

W kwietniu tego roku, wiele osób w obawie o zdrowie wolało #zostaćwdomu. Lub musiało #zostaćwdomu, bo zamknięte były szkoły, przedszkola i żłobki. Sęk w tym, że nie wszystkie zawody można wykonywać „z domu”.

W normalnych czasach ok. 11% osób deklaruje pracę z domu (czasami lub często). W okresie lockdown, w ten sposób pracowano pięciokrotnie częściej (deklaruje to ok 51% osób). Można przypuszczać, że pozostałe osoby nie były w stanie wykonywać pracy w warunkach domowych. Wyników takich dostarcza DIAGNOZA.plus, badanie rynku pracy które przeprowadza Uniwersytet Warszawski, we współpracy z badaczami rynku pracy z innych ośrodków badawczych w Polsce.

W niewielkim stopniu zmieniła się praca nocami czy w weekendy, co oznacza, że nawet jeśli część pracodawców próbowała zmienić tryb pracy, w niewielkim stopniu polegał on na wprowadzeniu pracy zmianowej czy dodatkowych godzin pracy w dni nominalnie wolne. Przykładowo w normalnych czasach w soboty pracuje ok 36% osób, podczas gdy w pandemii wskaźnik ten wyniósł 42%.

Przyrost pracy wieczorami związany był z wychowywaniem dzieci do 13 roku życia, w większym stopniu niż z  charakterystykami miejsca pracy.

Wobec lockdown i spadku popytu, ta część pracodawców, która postanowi zmniejszyć zatrudnienie, ma dwie opcje: zwalniać pracowników lub obniżać wymiar czasu pracy. Trzecim źródłem spadku liczby godzin przepracowanych w gospodarce jest zmniejszenie czasu przepracowanego przez osoby samozatrudnione (i pomagających im członków rodzin).

Kategorie
D+

Bezrobocie w kwietniu 2020

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła o 14,9% w kwietniu 2020 w porównaniu do IV kwartału 2019. W rejestrach zgłoszonych jest obecnie 966 tys. osób.

Faktyczny wzrost liczby osób bez pracy jest jednak dużo wyższy: do ok. 1.5 mln osób (z poziomu 848 tys. w IV kw. 2019 r.). W tej grupie, wymóg aktywnego poszukiwania pracy spełnia ok. 900 tys. osób. Liczba osób bezrobotnych wzrosła więc wobec okresu sprzed pandemii o ponad 60%.

Dlaczego wzrost bezrobocia w rejestrach UP jest niższy niż w danych ankietowanych? Znaczna część osób nie dostała się do urzędu (obawy o ryzyko zdrowotne w transporcie/kolejce lub zamknięty urząd). Pozostali są lub byli w okresie wypowiedzenia, a nie spodziewają się wsparcia ze strony urzędu pracy.

Część z tych osób zarejestruje się dopiero gdy zniknie zagrożenie zdrowotne i jeśli do tego czasu nie znajdą nowej pracy. Część z tych osób ich poprzedni pracodawcy mogą zaprosić, by wrócili na poprzednie stanowiska pracy.

Kategorie
D+

Pierwsza fala badania do 22 maja

Jeszcze do 22 maja zbieramy pierwszą falę badania. Wszyscy uczestnicy tej fali zostaną zaproszeni do udziału w panelu.

Potem także można dołączyć do badania, po prostu aktualizujemy pytania, by odpowiadały zawsze sytuacji bieżącej. Dołącz do badania!

Kategorie
D+

Jest już 3500 osób!

Dzięki pomocy wielu osób, ponad 3500 osób dołączyło do badania. Pomagają: Forbes Polska, Grzegorz Siemionczyk, Ignacy Morawski, Alicja Defratyka, Krzysztof Berenda, Robert Gwiazdowski, Krzysztof A Kowalczyk, Leszek Balcerowicz, Marek Tejchman, Jakub Borowski, Olga Zajkowska, Paweł Strzelecki, Paweł Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Jan Rutkowski, Sylwia Trojner, Katarzyna Mokrzycka, Maciej Beręsewicz, Marek Belka, Patrycja Maciejewicz, Ryszard Szarfenberg i setki osób, których nie znamy, a które same wypełniły ankietę i zachęciły do tego innych.

Będzie dobrze!