Kategorie
D+

Nadal niewiele osób rejestruje się w UP

W kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było zaledwie ok. 12% osób zidentyfikowanych jako bezrobotne według badania D+ (ok. 9% osób bez pracy). W czerwcu odsetek ten wzrósł do 19%. Niewielkie zainteresowanie wsparciem urzędów pracy przejawiają osoby nieaktywne. W normalnych czasach, około połowa osób bezrobotnych (ok. 8% osób bez pracy) rejestruje się w urzędach pracy.

Osoby bez pracy w okresie pandemii znacznie bardziej angażują się w poszukiwanie pracy w porównaniu do osób bez pracy w normalnych czasach. W badaniu D+ ponad 35% osób bez pracy aktywnie jej poszukuje (normalnie ok. 8% osób). Co więcej, spośród osób bez pracy aż 75% chciałoby pracować (normalnie ok. 15% osób). Odsetki te nie uległy praktycznie zmianie między kwietniem a czerwcem.

Wysoka pozostaje także gotowość do podjęcia pracy (ponad 40% osób bez pracy, normalnie ok. 11% tej grupy). Choć ta gotowość utrzymuje się znacząco powyżej „normalnych” poziomów, to na te deklaracje ma wpływ fakt, iż w czerwcu zamknięte były szkoły, a dopiero otwierały się placówki opiekuńcze, co znacząco ograniczało możliwości podjęcia zatrudnienia przez rodziców (najczęściej matki).

Dodaj komentarz