Bezrobocie w sierpniu 2020

23  Wrzesień  2020

Bezrobocie obniża się w D+. W sierpniu odnotowaliśmy stopę bezrobocia na poziomie ok 5.5%. Jest to szacunek z próby, z uwzględnieniem precyzji pomiaru, szacunek ten zawiera się w przedziale 5.3% oraz 5.6%. Odczyt stopy bezrobocia w badaniu D+ w czerwcu wyniósł 6.6% (w przedziale 6.5% oraz 6.7%).

Pierwsza fala badania D+ obejmowała ostatni tydzień kwietnia, tj. czas największych obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz kiedy nie funkcjonowały rozwiązania mające chronić miejsca pracy w sektorze przedsiębiorstw (tzw. „tarcze”). Druga falę przeprowadzono w ostatnim  tygodniu czerwca, tj. na początku wakacji i przy niższy poziomie restrykcji.

Bezrobocie w danych rejestrowych nie rośnie w sierpniu, bo wiele osób znalazło pracę, a jednocześnie na stale niskim poziomie pozostaje odsetek osób, które po utracie pracy zgłaszają się do urzędu pracy. Rośnie również aktywność w poszukiwaniu pracy. W statystyce publicznej, gdyby była w stanie uchwycić zmiany między czerwcem a sierpniem, oznaczałoby to jednoczesny spadek bezrobocia i wzrost tzw. zasobu siły roboczej. Złagodzenie ograniczeń w kontaktach społecznych ułatwiło znalezienie pracy między czerwcem a sierpniem. Trudno ocenić jaka część tych miejsc pracy ma charakter czysto sezonowy.

Pobierz raport w PDF