Bezrobocie w styczniu 2021

17  Marzec  2021

Bezrobocie rośnie w D+, lecz wzrost ten nie jest zaskakujący, biorąc pod uwagę nasilenie restrykcji gospodarczych. W styczniu odnotowaliśmy stopę bezrobocia ok. 7.6% (8.4 % z osobami nieposzukującymi pracy).

Osoby bez pracy w okresie pandemii znacznie bardziej angażują się w poszukiwanie pracy w porównaniu do osób bez pracy w normalnych czasach. W badaniu D+ niezmiennie spośród osób bez pracy ok. 75% chciałoby pracować (normalnie ok. 16% osób).

W raporcie piszemy także dużo o doświadczeniach w kontaktach z systemem opieki zdrowotnej. 

Pobierz raport w PDF