Prywatność uczestników

W badaniu DIAGNOZA.plus zapewniamy uczestnikom pełną prywatność ich danych.

Badanie realizuje zespół badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z GRAPECASEIBS oraz CenEA. Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pana dane osobowe jest, FAME|GRAPE, czyli Fundacja Adeptów i Miłośnikow Ekonomii porwadząca GRAPE. z siedzibą przy ul. Koszykowej 59/7, 00-660 w Warszawie reprezentowana przez Zarząd. Pozostali partnerzy badania mają dostęp do danych jedynie w postaci w pełni zanonimizowanej.

Każdy uczestnik badania może się z nami skontaktować telefonicznie: (+48) 799 012 202, lub mailowo badanie@diagnoza.plus

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych, wysyłając maila na adres: badanie@diagnoza.plus.

Zgodę na udział w badaniu można cofnąć w dowolnym momencie, klikając w odpowiedni link w mailach od DIAGNOZA.plus lub wysyłając maila z taką prośbą na adres badanie@diagnoza.plus.  

Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu prowadzenia badań. Dane są w pełni zanonimizowane zanim ktokolwiek je analizuje. Wykorzystujemy dane jedynie w zestawieniach zbiorczych.

Dane nigdy nie będą przekazywane do innych podmiotów, z wyłączeniem przekazania wynagrodzenia za udział w badaniu (wykorzystujemy Paypal).

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jeśli uczestnik badania uzna, iż przetwarzanie jego bądź jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.