Aktualności

Czy praca zdalna zostanie z nami na dłużej?

21 Lipiec 2021

Duża niepewność związana z rozwojem pandemii przekłada sie na niepewność firm co do dalszej organizacji pracy. Ponad 30% pracodawców nie przekazało swoim pracownikom planów na drugą połowę 2021 roku.

Wśród tych pracodawców, którzy ogłosili plany, przeważa koncepcja powrotu do pracy stacjonarnej. Niewielu pracodawców deklaruje całkowite przejście na pracę zdalną, natomiast popularność zuskują rozwiązania hybrydowe zakładające częściowy powrót do miejsca pracy.

Plan powrotu z pracy zdalnej

Praca zdalna - oczekiwania a preferencje

20 Lipiec 2021
  • Wśród osób, które doświadczyły pracy z domu, ponad 70% chętnie pracowałoby z domu jeden lub dwa dni w tygodniu także po pandemii.
  • Średnia liczba dni w tygodniu, które chcielibyśmy przepracować z domu, jest o około jeden dzień większa od średniej liczby dni, którą realnie spodziewamy się  przepracować z domu.
  • Zarówno oczekiwana jak i preferowana średnia liczba dni pracy zdalnej w tygodniu rosnie wraz z miesięcznym dochodem.

 

Oczekiwana liczba dni pracy zdalnej