Aktualności

„Nowa norma” w sytuacji płacowej

Nadal około 1/6 osób ma w styczniu dochody niższe niż gdyby nie było pandemii. Pomiędzy październikiem i styczniem praktycznie nie uległ zmianie odsetek osób, których dochody są niższe niż gdyby nie było pandemii. Koronawirus jest z nami już niemal rok, dla wielu gospodarstw domowych ta sytuacja jest więc nową „normą”.

Za niższymi dochodami stoją niższa liczba przepracowanych godzin, niższe premie za wynik, tzw. „postojowe” oraz ew. niższa zwartość tzw. „koperty”, czyli części wynagrodzenia wypłacanej bez odprowadzania składek.

„Nowa norma” w sytuacji płacowej

Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wskazuje na „dogonienie” przed-pandemicznego trendu. Warto jednak podkreślić, że z uwagi na zmianę próby, wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw w styczniu jest co roku niemiarodajny dla pozostałych miesięcy.

Planujemy się szczepić!

Choć temat szczepień wywołuje niegasnące kontrowersje, zdecydowana większość osób deklaruje, że zaszczepi się jak tylko będzie to możliwe. Pod tym względem, wyniki D+ są w pełni zgodne z innymi badaniami społecznymi zrealizowanymi dotąd w Polsce. Dzięki panelowej konstrukcji D+, możemy tę wiedzę poszerzyć o kilka istotnych obserwacji.

Czy planuje się Pani/Pan zaszczepić?

 

Z wyższą deklarowaną skłonnością do szczepienia związane są:

  • złe doświadczenia w kontakcie z opieką zdrowotną (odwołanie wizyty, trudności w dostępie do specjalistów);
  • subiektywne odczucie, że nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia;
  • wyższe wykształcenie i wiek powyżej 45 roku życia;
  • samozatrudnienie i praca najemna;
  • zatrudnienie w zawodzie wymagającym częstszych kontaktów z klientami;
  • wyższy dochód (niezależnie od wykształcenia i zawodu).

Niższą deklarowaną skłonnością do szczepienia deklarują kobiety, osoby w średnim wieku (pomiędzy 30 a 45 lat), ze średnim wykształceniem, bez pracy lub nieaktywne, z liczniejszych gospodarstw domowych.

Zgodnie z intuicją, wolę zaszczepienia deklarują ci, którzy na co dzień dbają o zmniejszenie ryzyka transmisji poprzez stosowanie maseczek, częste mycie rąk. Także osoby wykonujące w przeszłości test na obecność koronawirusa deklarują wyższą skłonność do szczepienia się.

Zdecydowanie niższą skłonność do szczepień deklarują mieszkańcy województw tzw. „ściany wschodniej” oraz kujawsko-pomorskiego i Śląska.