Aktualności

Kogo chroni lockdown: ekspozycja na zarażenie w pracy w trakcie pandemii

31 Marzec 2021

W zależności od struktury gospodarki, pracownicy w danym kraju mogą być bardziej albo mniej narażeni na zakażenie w miejscu pracy. Przykładowo: w gospodarce, w mało osób pracuje w zawodach wymagających kontaktu z ludźmi, ryzyko zakażenia w ogóle jest niskie. Poza tym, kraje różnią się co do tego, jak wykonuje się w nich poszczególne zawody, bo tę samą pracę można różnie organizować.

Na podstawie deklaracji pracowników o tym, jak wygląda na co dzień ich praca, można oszacować, jak w poszczególnych krajach kształtowało się ryzyko zakażenia w miejscu pracy jeszcze przed pandemią. Przed pandemią występowały znaczne różnice w częstości kontaktów społecznych w różnych zawodach oraz państwach. W Polsce narażenie na zakażenie w miejscu pracy jest przeciętnie niskie z dwóch powodów:

  • nawet w zawodach o podwyższonym ryzyku zakażenia, mamy przeciętnie mniej kontaktów,
  • a w zawodach o wysokim ryzku zakażenia pracuje nieco mniej osób niż przeciętnie w innych krajach UE.

Metoda ta była przydatna podczas pierwszej fali COVID-19, lecz stała się mniej odpowiednia w miarę postępu pandemii, gdyż wzorce zachowań i kontaktów w miejscu pracy znacznie się zmieniły. Dlatego w D+ ponowiliśmy pytania o kontakty w miejscu pracy w kwietniu 2020 r. oraz prawie rok później, czyli w lutym 2021 r. Zapraszamy do lektury raportu!

„Nowa norma” w sytuacji płacowej

20 Marzec 2021

Nadal około 1/6 osób ma w styczniu dochody niższe niż gdyby nie było pandemii. Pomiędzy październikiem i styczniem praktycznie nie uległ zmianie odsetek osób, których dochody są niższe niż gdyby nie było pandemii. Koronawirus jest z nami już niemal rok, dla wielu gospodarstw domowych ta sytuacja jest więc nową „normą”.

Za niższymi dochodami stoją niższa liczba przepracowanych godzin, niższe premie za wynik, tzw. „postojowe” oraz ew. niższa zwartość tzw. „koperty”, czyli części wynagrodzenia wypłacanej bez odprowadzania składek.

„Nowa norma” w sytuacji płacowej

Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wskazuje na „dogonienie” przed-pandemicznego trendu. Warto jednak podkreślić, że z uwagi na zmianę próby, wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw w styczniu jest co roku niemiarodajny dla pozostałych miesięcy.