Aktualności

Problemy w dostępie do opieki zdrowotnej

12 Marzec 2021

Jedna z długofalowych konsekwencji pandemii dotyczy skutków gorszego dostępu do opieki zdrowotnej. Zapytaliśmy uczestników o ich dotychczasowe doświadczenia. Pytaliśmy o subiektywną ocenę stanu zdrowia, oraz o:

  • odwołanie zaplanowanej wizyty przez lekarza – doświadczyło tego 30% osób
  • trudności w zapisaniu na wizytę lekarską – doświadczenie 29% osób*
  • samodzielne odwołanie wizyty lekarskiej wynikające z obaw o ryzyko zakażenia – 21% osób.

Łącznie, 47% osób doświadczyło problemów w dostępie do opieki zdrowotnej. Z troski o prywatność uczestników D+, nie pytaliśmy o naturę tych wizyt, trudno zatem ocenić na ile te trudności przełożą się na faktyczne pogorszenie zdrowia w długim okresie.

Jak ocenia Pan/Pani swój stan zdrowia?

Na pewno jednak trudności w dostępie do opieki zdrowotnej wiążą się z subiektywnie odczuwaną zmianę stanu zdrowia. Każde z tych doświadczeń niezależnie – odwołanie wizyty, trudność w zapisaniu się na wizytę – związane jest z wyższym prawdopodobieństwem pogorszenia stanu zdrowia, średnio o ok. 10 punktów procentowych. Złożenie tych czynników pogłębia subiektywnie słabsze samopoczucie. Nawet samodzielne odwołanie wizyty w obawie przed zarażeniem się wiąże się z gorszą oceną stanu zdrowia.

Subiektywny stan zdrowia pogarsza się zatem znacząco wśród osób, które doświadczyły przeszkód w dostępie do opieki zdrowotnej, choć oczywiście osoby o gorszym stanie zdrowia z większym prawdopodobieństwem potrzebowały kontaktu z lekarzem – a o lepszym stanie zdrowia miały mniejszą szansę napotkać na trudności w kontakcie z lekarzem. Nie należy więc interpretować tych zależności w kategoriach przyczynowo skutkowych.

Jak o siebie dbamy?

11 Marzec 2021

Po roku życia z pandemią, wiedza na temat niepożądanych, ryzykownych zachowań jest powszechna. Częste mycie rąk czy korzystanie z maseczek – niezależnie od kontrowersji wokół skuteczności tych metod – należą do kanonu minimalnych czynności, które podejmujemy by chronić siebie i innych wokół siebie. Obie te metody jednocześnie deklaruje około połowa uczestników D+, druga połowa osób wg własnych deklaracji nie zwiększyła częstotliwości mycia rąk, a maseczkę nosi okazjonalnie.

Jak o siebie dbamy

Zdecydowanie zmniejszyliśmy liczbę sytuacji, w których narażeni jesteśmy na kontakt z osobami, które potencjalnie mogą być nosicielami wirusa: zdecydowanie rzadziej przemieszczamy się komunikacją zbiorową, nie uprawiamy sportów poza domem, nie odwiedzamy przyjaciół i rodziny, nie uczestniczymy w innych formach aktywności społecznych. Rzadziej nawet chodzimy na zakupy.

 

Kolejną czynnością sprzyjającą dbaniu o zdrowie własne i innych, szczególnie jeśli możliwości takie zapewnia pracodawca albo możemy sobie na to pozwolić, jest regularne testowanie. Próbę testowania podjęło wg własnych deklaracji ok. 21% osób, przy czym co dziesiątej osobie w tej grupie nie udało się wykonać testu.