Aktualności

Rynek pracy straszy tak jak COVID

1 Czerwiec 2021
  • Nowe w tej edycji D+ jest pytanie o zaniepokojenie związane z bieżącą sytuacją pandemiczną – tak od strony bezpieczeństwa zdrowotnego jak i od strony rynku pracy.
  • Mimo że pandemia ma charakter mocno bezprecedensowy dla żyjących dziś pokoleń, nie jest ani trochę bardziej przerażająca dla uczestników D+ niż sytuacja na rynku pracy. Jest to w tym sensie szokujące, że w oparciu o dane oficjalne, na tle innych krajów Europy, polski rynek pracy przechodzi przez lockdowny i bankructwa praktycznie suchą nogą.
  • Zaniepokojenie rozwojem sytuacji na rynku pracy może być związane z tym, że niemal połowa z nas uważa, że nasz wpływ na ryzyko utraty pracy jest tak samo niewielki jak nasz wpływ na sposób przechodzenia infekcji koronawirusem.
  • Przeciętnie, zaniepokojenie częściej deklarują kobiety niż mężczyźni, lecz powyższe prawidłowości zachodzą dla obu płci. Większe zaniepokojenie u kobiet jest spójne z tym, że w tej grupie silniej skupiły się negatywne skutki pandemii na rynku pracy.

Na ile jest Pani/Pan zaniepokojona/y

Czy ma Pani/Pan wplyw na

Szkoła zdalna budzi wiele obaw

31 Maj 2021
  • W D+ co trzeci rodzic dziecka w wieku szkolnym deklaruje niewystarczający poziom wiedzy, by wspierać swoje dziecko w nauce. Podobnie wysoki odsetek deklaruje, że zaangażowanie wymuszone nauką zdalną jest dyskomfortem. Ponad połowa rodziców nie jest w stanie godzić wspierania dzieci w nauce zdalnej z pracą zawodową, choć dostrzegają wsparcie ze strony szkoły tak dla nich, jak i dla swych dzieci.
  • Niemal 70% rodziców deklaruje wyższe zaangażowanie w edukację dziecka niż przed pandemią. Podobny odsetek rodziców mniej martwi się bezpieczeństwem sanitarnym dzieci niż utratą kolejnych miesięcy nauki przez ich pociechy.
  • Obawy o przyszłość dzieci są silniejsze wśród rodziców zamieszkujących poza dużymi ośrodkami miejskimi.
  • Odpowiedzi te praktycznie nie zależą od wieku dzieci, płci, ani poziomu wykształcenia respondenta – odbiór bieżącej sytuacji w szkołach jest bardzo podobny we wszystkich grupach społecznych.
  • Instrumentem wspierającym rodziców miał być zasiłek opiekuńczy. Korzysta z niego ok. 15% rodziców.
  • Wśród osób, które nie skorzystały z tej opcji, dominującą przyczyną był brak uprawnień (40%), niewystarczająca wysokość świadczenia (7%) oraz ostracyzm ze strony pracodawców (6%). Około 30% rodziców deklaruje, że ich praca daje na tyle dużą elastyczność, że nie muszą rezygnować z jej wykonywania, a ok 15% rodziców może liczyć na pomoc innej osoby w opiece nad dziećmi.

Pomaganie dzieciom w nauce zdalnej