Aktualności

Planujemy się szczepić!

15 Marzec 2021

Choć temat szczepień wywołuje niegasnące kontrowersje, zdecydowana większość osób deklaruje, że zaszczepi się jak tylko będzie to możliwe. Pod tym względem, wyniki D+ są w pełni zgodne z innymi badaniami społecznymi zrealizowanymi dotąd w Polsce. Dzięki panelowej konstrukcji D+, możemy tę wiedzę poszerzyć o kilka istotnych obserwacji.

Czy planuje się Pani/Pan zaszczepić?

 

Z wyższą deklarowaną skłonnością do szczepienia związane są:

  • złe doświadczenia w kontakcie z opieką zdrowotną (odwołanie wizyty, trudności w dostępie do specjalistów);
  • subiektywne odczucie, że nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia;
  • wyższe wykształcenie i wiek powyżej 45 roku życia;
  • samozatrudnienie i praca najemna;
  • zatrudnienie w zawodzie wymagającym częstszych kontaktów z klientami;
  • wyższy dochód (niezależnie od wykształcenia i zawodu).

Niższą deklarowaną skłonnością do szczepienia deklarują kobiety, osoby w średnim wieku (pomiędzy 30 a 45 lat), ze średnim wykształceniem, bez pracy lub nieaktywne, z liczniejszych gospodarstw domowych.

Zgodnie z intuicją, wolę zaszczepienia deklarują ci, którzy na co dzień dbają o zmniejszenie ryzyka transmisji poprzez stosowanie maseczek, częste mycie rąk. Także osoby wykonujące w przeszłości test na obecność koronawirusa deklarują wyższą skłonność do szczepienia się.

Zdecydowanie niższą skłonność do szczepień deklarują mieszkańcy województw tzw. „ściany wschodniej” oraz kujawsko-pomorskiego i Śląska.

Wzrost bezrobocia głównie w dużych miastach

13 Marzec 2021

Jest w Polsce ok 20 powiatów, gdzie bezrobocie wzrosło o 50% lub więcej. To głównie kurortowe miasta powiatowe w województwach zachodniopomorskim i pomorskim a także Kraków (wraz z powiatem ziemskim i bocheńskim), Poznań (wraz z powiatem ziemskim) oraz Katowice i Tychy (wraz powiatem mikołowskim).

Największe wzrosty liczby osób bezrobotnych pojawiły się w dużych ośrodkach miejskich, średnio ponad 30%, w wielu nawet ponad 50%. Choć 66 miast na prawach powiatu odpowiadało za jedynie 23% zarejestrowanych osób bezrobotnych przed pandemią, w nich zrealizowało się 40% wzrostu bezrobocia. Siłą rzeczy, bezrobocie wzrosło silniej w powiatach o średnio niższej stopie.

Duże ośrodki miejskie charakteryzuje także znacznie niższa sezonowość bezrobocia, co częściowo tłumaczy, dlaczego zmieniły się wzorce sezonowych wahań w ciągu 2020 roku.

Większość powiatów ziemskich – jest ich w Polsce ok. 320 – odnotowało niewielkie wzrosty bezrobocia. W ponad 30 takich powiatach liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych nawet spadła, co głównie wiązało się z utratą uprawnień osób wcześniej zarejestrowanych oraz trudnościami w rejestracji z uwagi na reżim sanitarny i zamknięcie wielu urzędów oraz środków transportu publicznego.