Aktualności

Praca zdalna - opinie i obawy

19 Lipiec 2021
  • Uczestnicy D+ zostali zapytani o kwestie dotyczące pracy zdalnej i ewentualnego powrotu do miejsca pracy.
  • Ponad 60% osób chciałoby samodzielnie zdecydować o momencie powrotu, ale jednocześnie 45% badanych uważa, że to pracodawca powinien zadecydować o tym jak często będą mogli pracować zdalnie.
  • Prawie 80% uczestników ocenia, że realizacja złożonych zadań jest łatwiejsza, kiedy mają bezpośredni kontakt ze współpracownikami.
  • Mimo, że ponad 30% osób zgadza się z opinią, że praca zdalna wiąże się z niższą wydajnością pracowników, ponad 80% uważa, że pracownicy pracujący z domu powinni mieć takie same szanse na awans jak pracujący stacjonarnie.
  • Jednoczesnie ponad 40% pracowników spodziewa się, że pracujący z domu będą pomijani przy decyzjach o awansach.Powrót do pracy stacjonarnej

Czy praca z domu zmniejsza szanse na awans?

Praca zdalna - jak nam idzie?

15 Lipiec 2021

Poprosiliśmy uczestników o podanie największych wad i zalet pracy zdalnej, a także o ocenę tego, jak praca z domu wpływa na ich produktywność.

  • Wśród zalet, najważniejszy okazał się brak dojazdu do pracy, natomiast osoby mające dzieci jako ważną oceniły także możliwość spędzania większej ilości czasu z rodziną. Najmniej istotne okazały się m.in możliwość pracy dla firm znajdujących się w innych miejscowościach, ograniczenie kontaktu ze współpracownikami i ewentualne uproszczenie procedur wynikające z pracy z domu.
  • Jeśli chodzi o wady, badani nie byli zgodni. Na czele rankingu pojawiły się trudności w oddzieleniu pracy od życia prywatnego oraz brak stosownego miejsca do pracy w domu, jednak jako najważniejsze wskazało je jedynie 25% osób. Łączenie opieki nad dziećmi z pracą było największym utrudnieniem dla gospodarstw domowych z dziećmi poniżej 6 roku życia, przy czym problem jako ważny częściej wskazywali ojcowie niż matki.
  • Praca zdalna wpłynęła na produktywność ponad połowy uczestników badania. Wzrost produktywności zadeklarowało 40% wszystkich badanych, a 45% nie zauważyło istotnych zmian. Spadek wydajności zanotowało 15% badanych, przy czym najbardziej dotyczył on ojców trójki lub więcej dzieci.  

Największe zalety pracy z domu

Największe wady pracy z domu

Praca zdalna z domu a produktywność