Bezrobocie w czerwcu 2021

13  Lipiec  2021

Bezrobocie obniżyło się w D+, tak w odniesieniu do poprzedniego badania (kwiecień 2021) jak i w porównaniu do ubiegłych wakacji. Szacunek stopy bezrobocia wskazuje na 5.2% (7.5% wraz z osobami nieposzukującymi). Obniżenie restrykcji gospodarczych i początek sezonu w wielu miejscowościach wakacyjnych sprzyjają zwiększaniu zatrudnienia, nawet jeśli ma ono charakter przejściowy.

W porównaniu do ubiegłych wakacji, nie zmalał jednak odsetek osób bez pracy i jej obecnie nieposzukujących (ok. 7.8% przed rokiem, ok 7.5% obecnie).

Na początku lata w urzędach pracy zarejestrowana było ok. co trzecia (!) osoba zidentyfikowana jako bezrobotna według badania D+. Odsetek ten jest tak niski jak w miesiącach letnich ubiegłego roku. Może być to związane z wygasaniem uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego osób, którym skończył się okres wypowiedzenia lub zawiesiły działalność gospodarczą.

Pobierz raport w PDF