Bezrobocie w kwietniu 2021

30  Maj  2021
  • Co trzeci rodzic dziecka w wieku szkolnym deklaruje niewystarczający poziom wiedzy, by wspierać swoje dziecko w nauce. Podobnie wysoki odsetek deklaruje, że zaangażowanie wymuszone nauką zdalną jest dyskomfortem. Ponad połowa rodziców nie jest w stanie godzić wspierania dzieci w nauce zdalnej z pracą zawodową, choć dostrzegają wsparcie ze strony szkoły tak dla nich, jak i dla swych dzieci.
  • Instrumentem wspierającym rodziców miał być zasiłek opiekuńczy, ale korzysta z niego ok. 15% rodziców. Wśród osób, które nie skorzystały z tej opcji, dominującą przyczyną był brak uprawnień (40%), niewystarczająca wysokość świadczenia (7%) oraz ostracyzm ze strony pracodawców (6%). Około 30% rodziców deklaruje, że ich praca daje na tyle dużą elastyczność, że nie muszą rezygnować z jej wykonywania, a ok 15% rodziców może liczyć na pomoc innej osoby w opiece nad dziećmi.
  • Bezrobocie nie zmieniło się w D+, co związane jest z faktem, że restrykcje gospodarcze oraz zagrożenie epidemiczne nie zmieniły się zasadniczo między styczniem a kwietniem. W kwietniu odnotowaliśmy stopę bezrobocia ok. 7.1% (9.1 % z osobami nieposzukującymi pracy). Nadal niewiele osób się rejestruje.
  • Odsetek osób pracujących z domu „czasami” lub „zwykle” wzrósł w kwietniu 2021 r. i przekroczył 50%.
  • Po upływie roku od rozpoczęcia pandemii ok. 13% osób deklaruje, że ich zarobki pozostają niższe niż gdyby pandemii nie było.
  • Bezrobocie w danych rejestrowych odzyskuje zmienność sezonową i stopniowo obniżyło się w kwietniu 2021 r w porównaniu do początku bieżącego roku. Bezrobocie utrzymuje się na poziomie wyższym niż w 2019 roku o tej samej porze. Nadal znacznie mniej osób bez pracy rejestruje się w urzędach pracy, o czym piszemy w dalszej części raportu. Dane z badań ankietowych GUS za I kwartał 2021 r. dostępne będą w czerwcu, a za kwiecień 2021 r. dostępne będą w sierpniu 2021 r.

Pobierz raport w PDF