Aktualności

Większa aktywność latem

  • Najnowsza edycja D+ pokazuje, że zwalniająca pandemia i letnia aura zachęciły uczestników badania do częstszego podejmowania aktywności poza domem.
  • W czerwcu, w porównaniu do stycznia i kwietnia tego roku, wzrósł odsetek osób, które podejmowały aktywność poza domem tak samo często jak przed pandemią.
  • Ponad 20% osób deklaruje, że wychodzi na spacer częściej niż przed pandemią, a około 10% że uprawia sport poza domem częściej niż przed pandemią.
  • W porównaniu do kwietnia, o około 1/3 spadł odsetek osób, które wychodziły na zakupy rzadziej niż przed pandemią.
  • Mimo wszystko, wciąż ograniczamy spotkania w licznym gronie znajomych i rodziny i aktywności społeczne w porównaniu do czasu sprzed pandemii.

Porównanie aktywności do czasu sprzed pandemii - wykres

O D+ na konferencji "Ekonomiczno-społeczne skutki pandemii C19"

Ekstraordynaryjne zjawisko pandemii skutkowało licznymi lukami w danych dotyczących rozwoju sytuacji gospodarczej. Dlatego w partnerstwie siedmiu uznanych instytucji (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, CASE, CenEA, IBS oraz EY) monitorujemy to, jak pandemia zmienia polski rynek pracy. Na świecie wiele zespołów w poszczególnych krajach i grup międzynarodowych próbowało dostarczyć bieżących danych o sytuacji na rynku pracy i zmianach społecznych. Realizowane są w ok. 30 krajach świata. Finansują je banki centralne, agendy rządowe lub instytucje międzynarodowe. W Polsce, badania takie finansują organizacje społeczne i uczelnie publiczne.

Badanie DIAGNOZA.plus wyróżnia się na tle międzynarodowym bardzo liczną próbą (30 tys. uczestników badania!), możliwością pytania o bieżącą sytuację tych samych osób (tj. obserwowania zmiany sytuacji u uczestników badania, co jest bardziej informatywne niż porównywanie rozłącznych grup osób z kolejnych fal badania), oraz innowacyjną metodą statystyczną zapewniania porównywalności wyników badania D+ z reprezentatywną próbą badań ankietowych GUS.